ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Ruian Tongzhuo machinery Co., Ltd.”, enjamlar we enjamlar öndürmek, söwda we gözleg we ösüş tapgyryny emele getirýän kagyz gaplarda ýöriteleşen mehaniki enjam öndürýän kärhana.

Kagyz guty maşyny, kagyz tabak maşyn, kagyz tabak maşyn, kagyz günortan maşyn, kagyz käse maşyn, kagyz jam maşyn we beýleki enjamlar öndürmekde ýöriteleşýäris, ýörite ösüş toparymyz bar, her dürli kagyz gap enjamlary bar 20 ýyldan gowrak içerki satuw.

HABARLAR

[2021 Iýmit kagyzy konteýnerleri gaýtadan işlemek] Kagyz .....

Iki ýyl ozal amatly iýmitleriň 2020-nji ýylda şeýle partlaýjy ösüşi görjekdigini hiç kim göz öňüne getirip bilmezdi. Amatly iýmitler ýa-da taýýarlanan iýmitler doňdurylan iýmitler, derrew tüwi we naharlar agdyklyk etmeýär.Bazar gurşawynyň we sarp ediş endikleriniň üýtgemegi bilen has köp naharhana kärhanalary degişli ösüş strategiýalaryny düzdüler we yzly-yzyna zynjyrlara girdiler.Öz-özünden gyzdyrylýan gyzgyn küýze, dessine makaron we bu täze pudagyň yzygiderli täze ýaşaýyş akymyna döremeginiň täze kategoriýalary.

Hytaý ekologiýa taýdan arassa kagyz örtüklerini öndürmek üçin haýsy enjamy ulanýar?
Biz kagyz gapak maşynyny we kagyz käse maşynyny öndürijidiris we enjamyň öndürýän önümleri ekologiýa taýdan arassa.
Kagyz käse, kagyz jam, kagyz nahar gutusy önümçiliginiň geljegi derňewi
Kagyz käse, kagyz jam we kagyz nahar gutusy 21-nji asyrda iň möhüm ýaşyl saçak.Döredileli bäri kagyz gap-gaç önümleri Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada giňden wagyz edildi we ulanyldy ...